Forside
Salg
Service & Eftersyn
Rådgivning
Brancher
Løsninger
Kvalitetssikring
Stillinger
Kontakt

Autorisation / certificering

SCS har udviklet og implementeret et kvalitetssikringssystem for at dokumentere firmaets forretningsrutiner, for bedre at kunne tilfredsstille kundernes krav og forventninger og opfylde myndighedernes krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31/1-2007 om ”Anvendelse af trykbærende udstyr” som ”Sagkyndig virksomhed”.

 

Kvalitetssikringssystemet for SCS opfylder kravene i standarden DS/EN ISO 9001:2015.

 

SCS er auditeret og certificeret af Bureau Vertitas.

 

 

Kvalitetspolitik

 

SCS vil indfri kundernes forventninger til virksomhedens ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen. Virksomheden ønsker, at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter høres, og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.

 

Dette betyder, at SCS vil bestræbe sig på at:

 

- levere rette produkt til rette tid

- opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med arbejde på køleanlæg

- opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter

- bidrage aktivt til at sikre den medarbejderuddannelse/-udvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål

 

Kvalitetsmål

 

SCS har følgende kvalitetsmål:

 

- 95 % af alle servicebesøg skal gennemføres uden genbesøg

- 95 % af alle projekter skal afleveres til aftalt tid og uden forsinkelser

- ved 98 % af alle serviceopgaver med kritiske driftsstop skal teknikeren være fremme senest 4 timer efter henvendelsen fra kunden

- SCS' tilbud skal opfylde kundernes behov i forhold til pris og kvalitet

- 75 % af SCS' tilbud skal resultere i ordrer

- reklamationsomkostninger må ikke overstige 2 % af den samlede omsætning